Utbildning för mottagningsansvariga

  • Date: –20:00
  • Location: Online via Zoom
  • Website
  • Organiser: Studenthälsan i Uppsala
  • Contact person: Eva Söderman
  • Studentevenemang

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas. Studenthälsan erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, samtliga kårer, Uppsala universitet och Kuratorskonventet.

Målgruppen för utbildningen är alla som är mottagnings-/recce-/insparksansvariga vid nationer, kårer och programföreningar knutna till Uppsala universitet.

Utbildningen innehåller:

- Normer och värderingar
- Likabehandling och diskriminering
- Grupputveckling och kommunikation
- Om något händer:
       - Krishantering
       - Alkoholens effekter

Höstterminen 2021 erbjuds ett utbildningstillfälle som består av två delar: tisdag 30 november samt tisdag 7 december.

Plats: Online via Zoom

Anmälan