Gängkriminalitet, Missbruk och Framtidstro • U-FOLD Höstseminarium 2021

 • Date: –17:30
 • Location: Universitetsaulan
 • Lecturer: Maria Adenhav Lantz, FoU-samordnare, Region Uppsala
  Andrea Capusan, Universitetslektor, Linköpings universitet
  Anna Haid ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län
  Ida Högström, Medberoendepodden
  Sara Lindholm, Ordförande, Svenska Spels oberoende forskningsråd
  Johan Månflod, Distriktsläkare, Specialist i allmänmedicin, Region Uppsala
  Lina Pastorek, Utredare folkhälsofrågor, Folkhälsomyndigheten
  Jale Poljarevius, Polismästare och underrättelsechef, Polisregion Mitt
  Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner
  Maria Winkvist, Produktchef, Kontigo Care
 • Website
 • Organiser: U-FOLD, Uppsala universitet
 • Contact person: Fred Nyberg, senior rådgivare, U-FOLD
 • Seminarium

U-FOLD inbjuder till årets största kraftsamling mot missbrukets utmaningar. Välkommen att ta del av dagsaktuella lägesrapporter från bl a polismästare Jale Poljarevius och psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren. Fri entré.

Allt fler barn i Sverige under 15 år misstänks för brott. I kategorin våldsbrott har antalet på kort tid fördubblats, i våra storstadsområden är ökningen trefaldig. Många dåd utförs under drogpåverkan med vapen införskaffade av äldre personer i spetsen för de kriminella gängens försäljning av narkotika. I Höstseminarium 2021 möter vi Jale Poljarevius, polismästare och underrättelsechef i polisregion Mitt, som ger en aktuell bild av utveckling, utmaningar och insatser.

Vi gästas också av Ida Högström, programledare för Medberoendepodden, som berättar om anhöriga och anpassningssyndrom. Ing-Marie Wieselgren, SKR, rapporterar från den nationella kraftsamlingen för psykisk hälsa. Sara Lindholm, Svenska Spels forskningsråd, redogör för insatserna kring spelberoende och Lina Pastorek vid Folkhälsomyndigheten ger en aktuell lägesbeskrivning från arbetet med regeringens ANDT-strategi.

Ett profilstarkt panelsamtal belyser vägen framåt för vårt gemensamma arbete kring missbrukets utmaningar. För åsikter står fem politiker med stort engagemang i sociala frågor, flankerade av Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKR.

U-FOLDs seminarier i Uppsala universitetsaula är sedan 10 år en av regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet. Här möts forskare, beslutsfattare, yrkesverksamma och organisationer för att bygga nya nätverk och att ta del av dagsaktuell kunskap. Välkommen att lyssna, diskutera och inspirera i denna unika kraftsamling mot en av våra tids största utmaningar.

U-FOLD är en av regionens viktigaste arenor för samtal och initiativ inom beroendefältet