UUB 400 år: Gräv där du står - ett år med CRUSH Covid

  • Date: –17:00
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum Biologibiblioteket
  • Lecturer: Mats Martinell
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Annika Windahl Pontén
  • Föreläsning

I samband med Uppsala universitetsbiblioteks 400-årsjubileum bjuder vi in till denna föreläsning på ett aktuellt tema. Hör Mats Martinell, forskningsledare i projektet CRUSH Covid, berätta om vad vi kan lära oss inför framtiden av arbetet under pandemin.

CRUSH Covid är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som bedrivs i samverkan mellan Uppsala universitet och Region Uppsala.