Hitta utbildningsvetenskaplig forskning i databaser och söktjänster

  • Date: –12:45
  • Location: Online via Zoom
  • Organiser: Uppsala universitetsbibliotek
  • Contact person: Helen Norlin
  • Utbildning

Forskningslitteratur inom utbildningsvetenskap och pedagogik finns i flera olika databaser. I den här presentationen ger vi en översikt av hur du hittar svensk och internationell forskning samt hur du söker smart i våra olika resurser.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig här