UppTalk Weekly: Brist på antibiotika och ökande antibiotikaresistens – vår tids tysta pandemi

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom, länken finns längre ner på sidan
  • Lecturer: Thomas Tängden, överläkare och docent i infektionsmedicin vid Uppsala universitet, projektledare för Platinea 2.0; Enrico Baraldi Professor i industriell teknik vid Uppsala Universitet, Platineas grundare och biträdande projektledare; Bengt Mattson sakkunnig på Läkemedelsindustriföreningen, Lif; Charlotta Edlund Sakkunnig i antibiotika och antibiotikaresistens på Folkhälsomyndigheten
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly är en del av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens satsning på populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag kl. 12.00
  • Contact person: Lina Sors Emilsson
  • Phone: 018-471 21 38
  • Seminarium

2016 samlades akademi, sjukvård och näringsliv i Uppsala för att hitta nya sätt att motverka antibiotikaresistens. Ett möte som resulterade i PLATINEA, en innovationsmiljö för ökad tillgänglighet och individanpassad användning av antibiotika. Visionen är att generera kunskap, modeller och arbetssätt som bidrar till att rätt antibiotika ges i rätt dos och i rätt tid till varje enskild patient.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal