Seminarium i utbildningsrätt: Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning: om vad och för vem?

Institutet för utbildningsrätt vid Uppsala universitets juridiska institution, inbjuder till ett högre seminarium inom det utbildningsrättsliga området med temat: Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning: om vad och för vem? Seminariet inleds av Linda Wedlin, professor i företagsekonomi och programchef Demokrati och högre utbildning.

Jag kommer att presentera arbetet med forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning som initierats av områdesnämnden, våra ambitioner och mål, och hur vi arbetar för att utveckla och sprida kunskap om relationen mellan demokrati och högre utbildning och hur denna kan utvecklas och stärkas. Vi arbetar över såväl ämnes- som fakultetsgränser och strävar efter att hitta sätt att samarbeta med och utveckla både existerande miljöer och forskningsgrupper och skapa nya samarbeten och gränssnitt. Vi är därför också mycket angelägna att få inspel från er om vad ni ser för möjligheter med programmet och hur vi kan hitta sätt att bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns i frågor som rör demokrati och högre utbildning.